Custom

4 ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

  • Zredukuj ilość odpadów poprzez używanie opakowań wielokrotnego użytku,
  • Zmniejsz objętość odpadów, poprzez zgniatanie puszek, kartoników, butelek PET itp,
  • Dopilnuj, aby odpady segregowane trafiły do odpowiednich dopasowanych kolorystycznie worków/pojemników.
  • Odpowiednio segreguj odpady biodegradowalne, aby zredukować masę odpadów zmieszanych.