A A A

Czyste Powietrze

Projekt zakładał realizację kampanii, która poprzez zróżnicowane działania i zasięg oddziaływania stała się doskonałym narzędziem edukacyjnym, informacyjnym oraz promocyjnym.

W ramach kampanii w okresie 05.2017r. – 06.2017r. zrealizowano następujące działania:

 1. Organizacja "Kaszubskiego dnia energii"
 2. Wydanie e-publikacji "Eko-Pomorze"
 3. Cykliczne "Kaszubskie spotkania z ekologią"
 4. Konkurs "Pomorski ekolog"
 5. Konkurs internetowy "Eco-wiedza"
 6. Przeprowadzenie terenowej gry ekologicznej
 7. Seria plakatów informacyjno-edukacyjnych
 8. Kampania projektu w prasie oraz radiu regionalnym

Działanie 1: Organizacja "Kaszubskiego dnia energii"

Pierwszym działaniem, które odbyło się na kościerskim Rynku w ramach niniejszego projektu było przeprowadzenie w maju 2016 roku "Kaszubskiego Dnia Energii". T-shirty 
z kolorowych gazet, spódnice z plastikowych kubków, naszyjniki z zużytych nakrętek 
i wiele innych rozmaitych kolorowych kreacji zaprezentowali uczniowie kościerskich szkół w czasie II edycji „Kościerskiego Dnia Energii”. W taki sposób młodzież i ich opiekunowie zachęcali mieszkańców Kościerzyny i powiatu do oszczędzania energii. Najciekawsze stroje  w każdej kategorii wiekowej wyróżnione zostały przez Jury Power Bankiem - przenośną ładowarką. Pozostali uczestnicy otrzymali bony podarunkowe.

W czasie „Kościerskiego Dnia Energii” prócz pokazu mody ekologicznej mieszkańcy mieli możliwość zapoznać się ze specjalnie przygotowanymi na ten dzień stoiskami edukacyjnymi kościerskich placówek edukacyjnych. Każda ze Szkół w swoim namiocie przy ogromnym wsparciu i zaangażowaniu nauczycieli promowała efektywność energetyczną poprzez prezentację odnawialnych źródeł energii. Stoiska edukacyjne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców naszego Miasta oraz przebywających w tym czasie gości. Tego dnia w namiotach można było podziwiać prace młodych artystów – laureatów szkolnych konkursów plastycznych, którym ze sceny nagrody wręczył Burmistrz Miasta Kościerzyna Pan Michał Majewski. Uczestnicy imprezy mogli również skorzystać z praktycznych porad ekologicznych przygotowanych przez Ligę Ochrony Przyrody oraz Bibliotekę Miejską w Kościerzynie, a wolny czas umilały mieszkańcom występy artystyczne dzieci i młodzieży.

Działanie 2: Wydanie e-publikacji "Eko-Pomorze"

Celem wydanej e-publikacji "Eko-Pomorze" było zbliżenie mieszkańcom województwa pomorskiego problematyki zanieczyszczenia powietrza i środowiska. Publikacja podzielona została na tematyczne rozdziały zawierające m.in.:

 • stan środowiska naturalnego w województwie pomorskim
 • zanieczyszczenie powietrza - powstawanie i jego wpływ na stan środowiska i zdrowie człowieka
 • odnawialne źródła energii – rodzaje i perspektywy wykorzystania
 • możliwości dofinansowania OZE

Działanie 3: Cykliczne "Kaszubskie spotkania z ekologią"

Jednym z działań kampanii było przeprowadzenie w czterech powiatach województwa pomorskiego "Spotkań z ekologią". Spotkania w powiatach kartuskim, kościerskim, bytowskim oraz lęborskim poprowadziła Prezes Ligi Ochrony Przyrody 
w Kościerzynie Pani Teresa Preis.

"Spotkania z ekologią", które udało się zrealizować w ramach niniejszego projektu stworzyły możliwość realnego wzbogacenia wiedzy z zakresu ochrony jakości powietrza oraz szeroko rozumianej efektywności energetycznej. Dzięki przygotowanej części teoretycznej ale przede wszystkim praktycznej, uczestnicy mieli możliwość naocznego zaobserwowania zjawisk związanych np. paleniem plastików czy działania mikro instalacji solarnej. Każdy z uczestników otwartych spotkań z ekologią otrzymał zakładkę do książki z hasłem promującym oszczędzanie energii w domu/pracy/szkole.

Działanie 4: Konkurs "Pomorski ekolog"

Niniejsze działanie miało na celu możliwość zaprezentowania działań proekologicznych miast województwa pomorskiego poprzez nagranie i przesłanie na konkurs filmiku. Mimo szerokiej kampanii informacyjnej tego wydarzenia (prasa, radio, facebook, strona www Miasta Kościerzyna, portale informacyjne, plakaty) konkurs w uzgodnieniu 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku został unieważniony z powodu zbyt małej ilości nadesłanych zgłoszeń.

Działanie 5: Konkurs internetowy "Eko-wiedza"

29 maja br. na stronie internetowej Miasta Kościerzyna oraz na facebooku ogłoszono konkurs dla mieszkańców, który potrwał do 24 czerwca br. Zadaniem mieszkańców było odpowiadanie na cyklicznie wstawiane pytania dotyczące szeroko pojętej efektywności energetycznej oraz zanieczyszczenia powietrza. W gronie laureatów znalazło się 20 osób. Osoby te odpowiedziały poprawnie na każde z umieszczanych pytań. Z wyszczególnionych laureatów wyłoniono miejsce I, 2 miejsca II, miejsce III, 4 wyróżnienia. Pozostałe osoby, które odpowiedziały poprawnie na każde z pytań otrzymały również nagrody.

Działanie 6: Przeprowadzenie terenowej gry ekologicznej

Działanie to miało na celu poszerzanie świadomości ekologicznej uczestników gry. 
W grze udział wzięły 5-osobowe drużyny z pięciu kościerskich placówek oświatowych wraz z opiekunami. Na starcie przy Urzędzie Miasta Kościerzyna uczestnicy otrzymali mapy, według których poruszali się po mieście. Każda z drużyn otrzymała inne zestawienie lokalizacji punktów. Na każdej ze stacji (przygotowanej przez poszczególnych partnerów gry) uczestnicy mierzyli się z przygotowanymi zadaniami związanymi z tematyką ochrony powietrza, środowiska oraz edukacji ekologicznej. Zwyciężyła drużyna, która zdobyła najwięcej punktów przyznawanych przez koordynatorów w poszczególnych stacjach. Pozostałe drużyny również zostały nagrodzone. Na mecie dla uczestników przygotowano piknik ekologiczny 
z poczęstunkiem.

Partnerami merytorycznymi gry byli:
-       Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO,
-       Straż Miejska w Kościerzynie,
-       Powiatowa Państwowa Straż Pożarna,
-       Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie,
-       Liga Ochrony Przyrody Oddział Kościerzyna,
-       Nadleśnictwo Kościerzyna.

Działanie 7: Seria plakatów informacyjno-edukacyjnych

Pierwsza seria plakatów - 40 sztuk została przeznaczona na rozpropagowanie konkursu "Pomorski ekolog", druga natomiast w ilości 60 sztuk zaprezentowała mieszkańcom "Eko Dekalog" - krótkie wskazówki na temat tego, co zrobić by wspólnie dbać o środowisko.

Działanie 8: Kampania projektu w prasie oraz radiu regionalnym

Artykuł w prasie lokalnej – 3 szt.

Artykuły informacyjno-edukacyjne ukazały się w:

 • Gazecie Wyborczej (prasa regionalna) w dniu 14.02.2017
 • Gazecie Wyborczej (prasa regionalna) w dniu 13.06.2017
 • Gazecie Wyborczej (prasa regionalna) w dniu 23.06.2017

Spot w radio regionalnym – 4 szt.

Emisja spotów informacyjno-edukacyjnych wyemitowana została w:

 • Radiu Kaszebe (radio regionalne) w terminie 13-18.02.2017
 • Radiu Kaszebe (radio regionalne) w terminie 22-27.05.2017
 • Radiu Kaszebe (radio regionalne) w terminie 05-10.06.2017

Promocja kampanii trwała przez cały okres realizacji Projektu, począwszy od poinformowania mieszkańców Kościerzyny o otrzymania dofinansowania na realizację niniejszego zadania do czasu umieszczenia sprawozdania z realizacji niniejszego projektu na stronie www. Efekty każdego, poszczególnego etapu kampanii na bieżąco umieszczano na stronie www oraz Facebooku Miasta.

Cel główny:

Głównym celem projektu było upowszechnienie wśród mieszkańców województwa pomorskiego wiedzy na temat możliwości przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza oraz zwiększenia efektywności energetycznej.

Cele szczegółowe:

-       podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców województwa pomorskiego 
w zakresie problematyki zanieczyszczenia powietrza,
-       zwiększenie świadomości na temat energetycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i sposobów oszczędności energii,
-       podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie korzyści ekonomicznych wynikających z racjonalnego wykorzystywania energii w gospodarstwach domowych,
-       upowszechnienie racjonalnego zużywania energii,
-       promocja efektywności energetycznej,
-       promocja odnawialnych źródeł energii,
-       poprawa jakości powietrza,
-       kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa pomorskiego,
-       wykształcenie prawidłowych postaw proprzyrodniczych, w tym sprzyjających zmniejszeniu zużycia energii i ochronie powietrza,
-       zwiększenie zainteresowania mieszkańców tematyką ochrony środowiska, 
a głównie powietrza,
-       wykształcenie pokolenia świadomego ekologicznie oraz pełnego szacunku dla środowiska naturalnego,
-       zmniejszenie końcowego zużycia energii w sektorze budownictwa mieszkaniowego, a tym samym redukcja emisji CO2 i poprawa jakości powietrza.

Finansowanie Projektu:

1.

Całkowita wartość zadania:

18.736,87 zł

2.

Środki własne:

10.766,85 zł

3.

Dofinansowanie (dotacja) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:           

  7.970,02 zł

Pisemne sprawozdanie.pdf - TUTAJ

Publikacja_Eko-Pomorze.pdf - TUTAJ


 Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 www.wfos.gdansk.pl

                                                                                           

                                       

                    

 

OBWIESZCZENIE

            w sprawie przyznania dotacji na wymianę pieca węglowego w 2017 r.

            Burmistrz Kartuz w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ogłasza nabór wniosków na dofinasowanie do wymiany kotłów węglowych na:

- kotły opalane biomasą (dotyczy miejscowości na terenie Gminy poza miastem Kartuzy),

- kotły opalane olejem opałowym,

- kotły opalane gazem ziemnym,

- pompy ciepła (nie dotyczy pomp ciepła wykorzystywanych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej)

- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wnioski mogą składać:

- właściciele budynków jednorodzinnych będące osobami fizycznymi,

- wspólnoty mieszkaniowe w przypadku budynków wielorodzinnych,

Warunki składania wniosków:

- wnioski należy składać od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r. Wnioski złożone poza okresem naboru nie będą rozpatrywane,

- dofinansowaniu mogą podlegać wyłącznie kotły węglowe, które nie zostały jeszcze wymienione, przy czym nie udziela się dotacji na wymianę kotła węglowego na ekogroszek,

- dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana ogrzewania węglowego na określone wcześniej źródła ciepła inne niż węglowe,

- kotły węglowe muszą zostać zlikwidowane w 2017 r. i w tym samym roku należy rozpocząć ogrzewanie budynku nowym piecem lub pompą ciepła,

- formularze wniosków można pobrać od dnia 30 stycznia 2017 r. w następujący sposób:

- głównym kryterium przyznania dofinansowania będzie osiągnięty, poprzez wymianę pieca, efekt ekologiczny zadania.

- wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter tut. Urzędu) bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Kartuzach, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy; wnioski złożone pocztą elektroniczną rozpatrywane będą tyko w przypadku posiadania uwierzytelnionego podpisu elektronicznego.

            Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach, w godz. pracy Urzędu (pok. 320, tel. 58 694 52 50).

Wysokość dofinansowania

Maksymalna wysokość dotacji może wynieść nie więcej niż:

a) dla kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub na biomasę do:

- 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,

- 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,

b) dla pomp ciepła - do 10.000 zł na jedno źródło ciepła,

c) w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej:

- do 30.000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem,

- do 50.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem.

 

UWAGA:

- ostateczna wysokość dotacji uzależniona będzie od środków finansowych przyznanych Gminie przez WFOŚiGW, a podane wyżej kwoty dotacji są kwotami maksymalnymi i mogą ulec zmianie,

- złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,

- szczegółowe warunki przyznania dotacji określa regulamin konkursu „Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2017)” dostępny na stronie www.wfos.gdansk.pl/fundusze krajowe/konkursy. W celu bezpośredniego przejścia do regulaminu konkursu należy kliknąć na logo WFOS (na górze obwieszczenia).

 

WNIOSEK DO POBRANIA

           

 

                                                                                             Burmistrz Kartuz

                                                                                  /-/ Mieczysław Grzegorz Gołuński

 

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

 

Drugie życie tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu

 

Czy wiesz, że:

 •  Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home
 • Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.
 • Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).

 

Pomocne linki:

http://www.plasticeurope.pl/
http://misja-emisja.pl/
http://www.niskaemisja.pl/
http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/

W związku z rosnącą liczbą zgłoszeń dotyczących zanieczyszczenia powietrza poprzez spalanie odpadów na terenie Naszej Gminy wyjaśniam, że:

- nie zawsze kolor dymu inny niż biały oznacza spalanie śmieci,

- dymy z kominów mogą wyglądać bardzo różnie, w zależności od rodzaju stosowanego paliwa przybierają różne barwy,

- dymy w kolorze białym, szarym, ciemno szarym lub czarnym pochodzą ze spalania paliw dopuszczalnych do użycia (wilgotne drewno, węgiel, biomasa, olej, gaz itp.),

- zdecydowanie niebezpieczne są dymy o barwie niejednolitej, najczęściej żółtawe, bure lub pomarańczowe.

Ryc.1. Kolory dymów wydobywających się z kominów podczas spalania różnych paliw (źródło: Fundacja ARMAAG).

            Gmina Kartuzy znajduje się w strefie zwiększonego zanieczyszczenia powietrza, którego głównym źródłem są lokalne kotłownie i spalane w nich paliwo niskiej jakości . W przypadku zaobserwowania dymów o barwie niejednolitej, proszę o:

- niezwłoczne powiadomienie Straży Miejskiej lub Policji,

- opcjonalnie - wykonanie fotografii, na której widoczne będzie zadymienie (co ułatwi identyfikację dymu i jego źródła).

            Ponadto informuję, że identyfikacja dymu po zabarwieniu jest najmniej skomplikowanym i najbardziej skutecznym sposobem, więc ważna jest szybka reakcja. Żadne kontrole palenisk czy pobieranie próbek z kominów/palenisk nie dają rzetelnego obrazu i nie pozwalają na jednoznaczną i skuteczną weryfikację, czym się pali w danej posesji.