A A A

SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, że od 01.01.2017r. zmieniona została procedura odbioru worków przeznaczonych na gruz (BIG-BAG), który przysługuje bezpłatnie rocznie (1000kg). Zmiana polega na uprzednim zgłoszeniu się do tut. Urzędu Miejskiego w Kartuzach (pok. 320) poprzez właściciela  nieruchomości (w przypadku wspólnoty mieszkaniowej jest to zarządca nieruchomości), a następnie po wstępnej weryfikacji, dane odbiorcy zostaną przekazane do firmy wywozowej, gdzie należy się udać po odbiór worka.  Przypominamy, że wszelkiego rodzaju odpady, które chcą Państwo oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tj. PSZOK w pierwszej kolejności należy okazać numer identyfikacyjny potwierdzający złożoną deklarację. Przykładowe numery identyfikacyjne:OS-O.7030.7.9871.2017, GK-O.7030.28.1234.2014.

Prosimy o kontakt telefoniczny (58) 694-52-44 w przypadku zagubienia numeru identyfikacyjnego.

Pragniemy również poinformować, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2017 nie uległy zmianie, a wszelkie płatności, prosimy dokonywać samodzielnie w oparciu o złożone deklaracje bądź zawiadomienia otrzymane w 2016r.