• NOWY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM

  Z dużą satysfakcją możemy poinformować, że w dniu 30.08.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie gminnego systemu selektywnej zbiórki odpadów w Kartuzach. Zwycięzcą przetargu została firma ze Zblewa, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zojax” S. C.

  Czytaj Więcej
 • PSZOK wolny od przykrych zapachów

  Aby ułatwić Państwu segregację odpadów na byłym targowisku zwierzęcym na ul. Sędzickiego w Kartuzach będzie już w przyszłym roku o tej samej porze czynny punkt selektywnej zbiórki odpadów, tzw. PSZOK. W Gminie Kartuzy działają już dwa takie Pszoki: w Kartuzach, na ul. Mściwoja  II 14 i w Kiełpinie, na ul. Szkolnej 53. Ten nowo powstały będzie bardziej nowoczesny i bardziej wygodny dla Państwa. Będzie można w nim zostawić odpady komunalne selektywnie zbierane, zgodnie z gminnym regulaminem utrzymania czystości i porządku, z wyłączeniem odpadów zmieszanych/resztkowych.

  Czytaj Więcej
 • O zmianach opłat za odpady i o warsztatach z segregacji odpadów

  6 września 2019 roku weszła w życie zmiana do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od tego dnia gminy mają rok na to, by przygotować wszystkie niezbędne uchwały wprowadzające zapisy ustawy do realizacji. Ustawa zakłada, że wszyscy właściciele nieruchomości będą segregować odpady. Nie będzie możliwości innego wyboru. Ci co nie będą segregować odpadów będą płacili karę,  w wysokości nawet do 4 razy więcej od określonej przez gminę stawki podstawowej. To Rada Gminy określi wysokość kary. Tak więc, wszyscy właściciele nieruchomości będą musieli się dostosować do nowych przepisów, również właściciele nieruchomości wielolokalowych.

  Czytaj Więcej
Custom

4 ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

 • Zredukuj ilość odpadów poprzez używanie opakowań wielokrotnego użytku,
 • Zmniejsz objętość odpadów, poprzez zgniatanie puszek, kartoników, butelek PET itp,
 • Dopilnuj, aby odpady segregowane trafiły do odpowiednich dopasowanych kolorystycznie worków/pojemników.
 • Odpowiednio segreguj odpady biodegradowalne, aby zredukować masę odpadów zmieszanych.