UWAGA! W związku z panującym zagrożeniem zakażenia wirusem COVID-19 Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kartuzy, prosimy o składanie drogą elektroniczną, lub wypełnione deklarację proszę składać za pośrednictwem Poczty Polskiej. Od poniedziałku tj. 16.03.2020r. Urząd będzie nieczynny dla petentów.
UWAGA! W związku z panującym zagrożeniem zakażenia wirusem COVID-19 Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kartuzy, prosimy o składanie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu ePuap (Profil Zaufany), lub wypełnione deklarację pobrane z naszej strony internetowej proszę składać za pośrednictwem Poczty Polskiej. Prosimy o nieskładanie deklaracji drogą poczty elektronicznej (e-mail) wszelkie dokumenty, skany nie będą rozpatrywane, ponieważ poczta elektroniczna nie jest uwierzytelnionym środkiem składania dokumentów. Pomoc w wypełnianiu deklaracji pod numerem telefonu: (58) 694-52-44 oraz (58) 694-52-46 od godz. 7:30 - 15:30. Przykład wypełnionej deklaracji.Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonuje jak dotychczas. Zbiórki Odpadów Wielkogabarytowych również odbywają się zgodnie z harmonogramem.
×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items
  • Czas, żeby o śmieciach powiedzieć wprost !

    Od kilku miesięcy samorządy w całej Polsce, wszystkie gminy i miasta zostały postawione wobec faktu szokująco wysokich kosztów odbioru odpadów komunalnych. Najłatwiej powiedzieć, że to wina burmistrza albo radnych. Dlatego czas, żeby o śmieciach powiedzieć całą prawdę. Jak ten system działa, skąd biorą się koszty. Na co gmina ma wpływ a na co nie ma żadnego wpływu. Nie po to, żeby się usprawiedliwiać, czy wskazywać winnych, ale po to, żeby przedstawić fakty.

    Czytaj Więcej
Custom

4 ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

  • Zredukuj ilość odpadów poprzez używanie opakowań wielokrotnego użytku,
  • Zmniejsz objętość odpadów, poprzez zgniatanie puszek, kartoników, butelek PET itp,
  • Dopilnuj, aby odpady segregowane trafiły do odpowiednich dopasowanych kolorystycznie worków/pojemników.
  • Odpowiednio segreguj odpady biodegradowalne, aby zredukować masę odpadów zmieszanych.