A A A
2016 © Copyright by Urząd Miejski w Kartuzach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla Templates by Joomla-Monster.com
 

Burmistrz Kartuz zawiadamia

 

Działając na podstawie art. 6l ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454)

Rada Miejska w Kartuzach

uchwałą z dnia 5 września 2018 r. Nr L/582/2018 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 r., poz. 3630)

ustaliła, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w częstotliwości dwumiesięcznej, z dołu w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, za wyjątkiem okresu rozliczeniowego obejmującego miesiące: listopad-grudzień, za który opłatę należy uiszczać do dnia 30 grudnia danego roku kalendarzowego.

 

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Za Miesiące:

Sty - Lut

Mar - Kwi

Maj - Cze

Lip - Sie

Wrz - Paź

Lis - Gru

Do dnia:

15 marca

15 maja

15 lipca

15 września

15 listopada

30 grudnia

 

 

URZĄD MIEJSKI w KARTUZACH

83-300 Kartuzy ul. gen. Józefa Hallera 1

tel.: (58) 694-52-44, (58) 694-52-46; e-mail: gmina@ poczta.kartuzy.pl

 logoodpady