Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, w związku z pismem Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 21.05.2020r. oraz kierowanymi do Głównego Inspektora Sanitarnego wystąpieniami, w których podnoszony jest problem zanieczyszczania przestrzeni miejskich i wiejskich (ulic i chodników) przez zużyte środki ochrony osobistej, w postaci maseczek i rękawiczek, stosowane przez obywateli w czasie pandemii, uprzejmie prosi o zwrócenie uwagi na sygnalizowany problem.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w związku z zakażeniem COVID-19 wiąże się m.in. z koniecznością używania w życiu codziennym środków ochrony osobistej w postaci maseczek i rękawiczek.

Celem stosowania środków ochrony osobistej jest zapobieganie szerzeniu się pandemii. Wyrzucone w nieodpowiednim miejscu stanowią zarówno zanieczyszczenie środowiska jak i zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kartuzach informuje, że zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów oraz ogólnodostępnych przestrzeniach miejskich (ulicach, chodnikach) w celu minimalizacji ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wyrzucane do pojemników/worków na odpady ZMIESZANE.

Written by Michał Formela