22 kwietnia, 2020 Ogłoszenia Brak komentarzy

W związku ze zmianą metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami od osoby
i brakiem możliwości wyboru nieselektywnego zbierania odpadów, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy byli zobowiązani do złożenia nowej deklaracji za śmieci do Urzędu Miejskiego w Kartuzach do dnia 10 marca 2020 r.

Od 1 lutego 2020 roku mieszkańcy gminy Kartuzy płacą za śmieci 19 zł od osoby miesięcznie. Segregacja odpadów jest obowiązkiem dla każdego. Dla posiadaczy przydomowych kompostowników i kompostujących odpady (dot. nieruchomości jednorodzinnych) jest zniżka 1 zł od osoby. Z obowiązku wystawienia pojemnika lub worka na odpady bio są zwolnione wyłącznie te osoby, które kompostują wszystkie bioodpady.

Prosimy tych z Państwa, którzy do tej pory nie złożyli nowej deklaracji, o dokonanie tego bez zbędnej zwłoki, ze względu na ryzyko naliczenia karnych odsetek za każdy dzień zwłoki, w przypadku nieuiszczenia wymaganej opłaty za śmieci do dnia 15 marca 2020 r.

JAK OBECNIE MOŻNA ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ ODPADOWĄ?

Należy pobrać wzór deklaracji, który jest znajduje się: TUTAJ.
Dla ułatwienia można skorzystać z “Przykładowo wypełnionej deklaracji”

Przed wypełnieniem deklaracji bardzo prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikami Urzędu, w celu uzyskania pomocy i weryfikacji danych. Na Państwa życzenie jest też możliwość wcześniejszego wypełnienia deklaracji przez pracownika Urzędu i przesłania jej na podany adres zwrotny skrzynki email. Tak aby, właściciel nieruchomości mógł tylko wydrukować deklarację, złożyć podpis
i dostarczyć ją do Urzędu.  Kontakt telefoniczny pod numerem: (58) 694-52-44/46, dostępny jest
w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku, od godz. 7.30 do 15.30, adres e-email: odpady@poczta.kartuzy.pl 

Wypełnioną deklarację należy odesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na platformie ePUAP, dla posiadaczy profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Ze względu na istniejące zagrożenie epidemiologiczne, zalecana jest druga forma doręczenia deklaracji. Istnieje również możliwość wrzucenia wypełnionej deklaracji do skrzynki znajdującej się przy drzwiach budynku Urzędu Miejskiego w Kartuzach, od strony ul. 3 Maja. SKŁADANIE E-DEKLARACJI W celu złożenia e-Deklaracji do Urzędu Miejskiego w Kartuzach, trzeba wypełnić formularz elektroniczny i wysłać do Urzędu przez ePUAP, podpisując się podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Składając przez ePUAP e-Deklarację spełnicie Państwo swój obowiązek wobec naszego Urzędu w czasie i miejscu dla Państwa dogodnym. Składanie e-Deklaracji dostępne jest przez 24 godziny na dobę.

Written by Michał Formela