• Podejdź do ekranu dotykowego i wybierz język.
  • Przeciągnij kartę w lewo, lub prawo przez czytnik kart paskiem magnetycznym skierowanym ku dołu.
  • Na panelu dotykowym wybierz interesującą Cię frakcję.
  • Podejdź do wrzutni, która wyświetliła się na ekranie i podświetlona została na zielono.
  • Podnieś klapę wrzutni, następnie wrzuć odpady oraz zamknij klapę.