28 września, 2022 Ogłoszenia Brak komentarzy

Wykaz sporządzono zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w oparciu o informacje przekazane Burmistrzowi Kartuz przez zbierających odpady rolnicze

  • VERDE Group s.c. Paweł i Stanisław Krzemińscy – punkt w Żukowie ul. Kościerska 9 (poza oponami)
  • Elwoz Eco Sp. z o. o. – punkt w Somoninie ul. Ceramiczna 1
Written by Mateusz Gorlikowski