Gmina Kartuzy - Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
(58) 694 52 44 / 46
odpady@poczta.kartuzy.pl

Aktualności

Home » Aktualności

Okres świąteczny dobiega końca. „Sypią się” nasze choinki. Nasuwa się pytanie: Jak właściwe je zagospodarować? Sposobów na to jest kilka.
 Można drzewko pociąć na kawałki i rozsypać na rabatce w ogrodzie. Igły sosny, świerku czy innych iglaków można też wrzucić do kompostu. Najlepiej jednak pryzmować je osobno i nie mieszać z innymi odpadami organicznymi, ponieważ proces ich przetworzenia będzie wówczas spowolniony.
 Kompost z igieł będzie doskonały jako ściółka pod…

Read more

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż wszystkie naturalne choinki poświąteczne będą odbierane w Gminie Kartuzy wg. poniżej ustalonego harmonogramu.

19.01.2021

 • Brodnica Górna,
 • Brodnica Dolna,
 • Smętowo Chmieleńskie,
 • Ręboszewo,
 • Dzierżążno,
 • Borowo,
 • Sitno

26.01.2021

 • Kartuzy,
 • Kosy,
 • Burchardztwo,
 • Grzybno,
 • Kaliska,
 • Mezowo

29.01.2021

 • Kiełpino,
 • Kiełpino – Leszno
Read more

Szanowni Państwo,

w związku z uchwaleniem na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kartuzach uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, informujemy, że od 01 stycznia 2021 roku ulega zmianie stawka za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańca oraz system odbioru odpadów w Gminie Kartuzy.

Stawka opłaty od  mieszkańca za odpady od nowego roku wynosi 23 zł miesięcznie, z ulgą 1 zł/os za kompostowanie. W…

Read more

Od 1.10.2020 r. Straż Miejska będzie nakładać kary na właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

Od 4 września 2020 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 4 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,
Strażnicy Miejscy uzyskali uprawnienia do…

Read more

Od 01.08.2020 roku, na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w Kartuzach o zmianie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Kartuzy oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, Gmina Kartuzy, w ramach opłaty za odpady, nie będzie już:

 • wyposażała nieruchomości jednorodzinnych, domków letniskowych, firm, instytucji oraz ogródków działkowych w worki…
Read more

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, w związku z pismem Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 21.05.2020r. oraz kierowanymi do Głównego Inspektora Sanitarnego wystąpieniami, w których podnoszony jest problem zanieczyszczania przestrzeni miejskich i wiejskich (ulic i chodników) przez zużyte środki ochrony osobistej, w postaci maseczek i rękawiczek, stosowane przez obywateli w czasie pandemii, uprzejmie prosi o zwrócenie uwagi na sygnalizowany problem.

Aktualna sytuacja…

Read more

Szanowni Państwo,

       na pewno zauważyliście stosy  odpadów  wielkogabarytowych  porzuconych na chodnikach przed posesjami w mieście Kartuzy. To pokłosie ostatniej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jaka miała miejsce w ubiegłym tygodniu. Nie jest to ładny widok i niewątpliwie bulwersuje niejednego przechodnia, a na pewno każdego miłośnika Kartuz. W stosach odpadów zauważycie porzucone zużyte opony, odpady poremontowe, takie jak na przykład…

Read more

W związku ze zmianą metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami od osoby
i brakiem możliwości wyboru nieselektywnego zbierania odpadów, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy byli zobowiązani do złożenia nowej deklaracji za śmieci do Urzędu Miejskiego w Kartuzach do dnia 10 marca 2020 r.

Od 1 lutego 2020 roku mieszkańcy gminy Kartuzy płacą za śmieci 19 zł od osoby miesięcznie. Segregacja odpadów jest obowiązkiem dla…

Read more

Wprowadzono obowiązek segregacji dla wszystkich mieszkańców. W regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Kartuzy wprowadzono kryteria selektywnej zbiórki odpadów. (więcej…)

Read more
Wielkość czcionki
Tryb wysokiego kontrastu