Nieruchomości zamieszkane

Stawka od stycznia 2024 r. nie uległa zmianie – dla nieruchomości zamieszkanych wynosi: 32,00 zł za każdą osobę zamieszkującą gospodarstwo domowe. W przypadku nieruchomości wyposażonych w kompostownik Gmina Kartuzy nadal nalicza ulgę w wysokości 3,00 zł za każdą osobę zamieszkującą gospodarstwo domowe.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi dwukrotną wysokość stawki podstawowej od osoby miesięcznie tj. 64 zł.

Terminy Płatności
Za okres:Termin Płatności:
Styczeń – Luty 15 luty
Marzec – Kwiecień15 kwiecień
Maj – Czerwiec15 czerwiec
Lipiec – Sierpień15 sierpień
Wrzesień – Październik15 październik
Listopad – Grudzień15 grudzień