Nieruchomości zamieszkane

Stawka dla nieruchomości zamieszkanych wynosi: 23,00zł za każdą osobę zamieszkującą gospodarstwo domowe. W przypadku nieruchomości wyposażonych w kompostownik Gmina Kartuzy nalicza ulgę w wysokości 1,00zł za każdą osobę zamieszkującą gospodarstwo domowe.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi trzykrotną wysokość stawki podstawowej od osoby miesięcznie tj. 69zł od 01.01.2021r.

Terminy Płatności
Za okres:Termin Płatności:
Styczeń – Luty 15 luty
Marzec – Kwiecień15 kwiecień
Maj – Czerwiec15 czerwiec
Lipiec – Sierpień15 sierpień
Wrzesień – Październik15 październik
Listopad – Grudzień15 grudzień