Gmina Kartuzy - Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
(58) 694 52 44 / 46
odpady@poczta.kartuzy.pl

Utylizacja Azbestu

Home » Utylizacja Azbestu

Burmistrz Kartuz ogłasza nabór wniosków na dofinasowanie do wymiany azbestu.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) przedsiębiorcy,

d) osoby prawne,

e) jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Co podlega dofinansowaniu

– demontaż, transport i utylizacja wyrobu azbestowego,

Skip to content