W JAKICH GODZINACH I GDZIE WYSTAWIĆ POJEMNIK?

W dniu odbioru odpadów komunalnych należy wystawić pojemnik lub worki z odpadami selektywnie zbieranymi przed posesją do godziny 6:30.

Pracownik firmy odbierającej odpady komunalne nie może wejść na teren nieruchomości.

Jeżeli pojemniki na nieruchomości są postawione altanie śmietnikowej, w dniu odbioru musi być ona otwarta i zabezpieczona przed przypadkowym zamknięciem. W przypadku nie wystawienia w porę pojemników lub worków, kierowca nie wróci na daną ulicę.

NORMA DLA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne.

Wyjaśniamy, że pojemniki winne spełniać normę PN EN-840 obowiązującą w całej Unii Europejskiej.