W naszej bazie znajduje się 721 pozycji.

Szukaj:
 
 

LEGENDA:

RODZAJ ODPADU

papierowy

plastikowy

szklany

biodegradowalny

inny bytowy

metalowy

niebezpieczny

problemowy

zmieszany

wielkogabarytowy

wielomateriałowy

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

budowlany / rozbiórkowy

SEGREGACJA

pojemnik niebieski (papier)

pojemnik żółty (metale i tworzywa sztuczne)

pojemnik czany (zmieszane, resztkowe)

pojemnik zielony (szkło)

pojemnik brązowy (bio)

kompostownik

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

punkt sprzedaży

zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

apteki

pojemnik na odzież