Gmina Kartuzy - Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
(58) 694 52 44 / 46
odpady@poczta.kartuzy.pl

Blog 2 column All Masonry

Home » » Blog 2 column All Masonry

Choinki Poświąteczne (zbiórka)
Bez kategorii
Okres świąteczny dobiega końca. „Sypią się” nasze choinki. Nasuwa się pytanie: Jak właściwe je zagospodarować? Sposobów na to jest kilka. Można drzewko pociąć na kawałki i rozsypać na rabatce w ogrodzie. Igły sosny, świerku czy...
Read more
Harmonogram odbioru choinek – Styczeń 2021
Bez kategorii
Szanowni Państwo, Informujemy, iż wszystkie naturalne choinki poświąteczne będą odbierane w Gminie Kartuzy wg. poniżej ustalonego harmonogramu. 19.01.2021 Brodnica Górna,Brodnica Dolna,Smętowo Chmieleńskie,Ręboszewo,Dzierżążno,Borowo,Sitno 26.01.2021 Kartuzy,Kosy,Burchardztwo,Grzybno,Kaliska,Mezowo 29.01.2021 Kiełpino,Kiełpino – Leszno
Read more
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
NA TERENIE GMINY KARTUZY
Ogłoszenia
Szanowni Państwo, w związku z uchwaleniem na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kartuzach uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, informujemy, że od 01 stycznia 2021 roku ulega zmianie stawka za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańca...
Read more
INFORMACJA
Azbest
 Gmina Kartuzy, w ramach założeń Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na lata 2012-2032 aplikowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Gdańsku o przyznanie dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających...
Read more
Obowiązek nakładania mandatów na właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Bez kategorii
Od 1.10.2020 r. Straż Miejska będzie nakładać kary na właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od 4 września 2020 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i...
Read more
Zmiany w systemie gospodarki odpadami
Bez kategorii, Ogłoszenia
Od 01.08.2020 roku, na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w Kartuzach o zmianie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Kartuzy oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów...
Read more
Informacja PPIS w Kartuzach dot. prawidłowego postępowania z zużytymi środkami ochrony osobistej stosowanymi w czasie pandemii
Bez kategorii, Ogłoszenia
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, w związku z pismem Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 21.05.2020r. oraz kierowanymi do Głównego Inspektora Sanitarnego wystąpieniami, w których podnoszony jest problem zanieczyszczania przestrzeni miejskich i...
Read more
Zbiórka Odpadów Wielkogabarytowych
Ogłoszenia
Szanowni Państwo,        na pewno zauważyliście stosy  odpadów  wielkogabarytowych  porzuconych na chodnikach przed posesjami w mieście Kartuzy. To pokłosie ostatniej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jaka miała miejsce w ubiegłym...
Read more
Page 1 of 2 12
Wielkość czcionki
Tryb wysokiego kontrastu