Gmina Kartuzy - Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
(58) 694 52 44 / 46
odpady@poczta.kartuzy.pl

Blog 2 column All Masonry

Home » » Blog 2 column All Masonry

Nowy PSZOK i miniPSZOKi
Ogłoszenia
Szanowni  Państwo, mamy przyjemność poinformować, że od wtorku (02.02.2021 roku) działa nowy PSZOK w Kartuzach na ul. Sędzickiego 40 , czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (w miejscu po byłym targowisku zwierzęcym).  PSZOK został...
Read more
Zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków
Ogłoszenia
Urząd Miejski w Kartuzach przypomina, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawyz dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r.,...
Read more
Choinki Poświąteczne (zbiórka)
Bez kategorii
Okres świąteczny dobiega końca. „Sypią się” nasze choinki. Nasuwa się pytanie: Jak właściwe je zagospodarować? Sposobów na to jest kilka. Można drzewko pociąć na kawałki i rozsypać na rabatce w ogrodzie. Igły sosny, świerku czy...
Read more
Harmonogram odbioru choinek – Styczeń 2021
Bez kategorii
Szanowni Państwo, Informujemy, iż wszystkie naturalne choinki poświąteczne będą odbierane w Gminie Kartuzy wg. poniżej ustalonego harmonogramu. 19.01.2021 Brodnica Górna,Brodnica Dolna,Smętowo Chmieleńskie,Ręboszewo,Dzierżążno,Borowo,Sitno 26.01.2021 Kartuzy,Kosy,Burchardztwo,Grzybno,Kaliska,Mezowo 29.01.2021 Kiełpino,Kiełpino – Leszno
Read more
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
NA TERENIE GMINY KARTUZY
Ogłoszenia
Szanowni Państwo, w związku z uchwaleniem na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kartuzach uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, informujemy, że od 01 stycznia 2021 roku ulega zmianie stawka za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańca...
Read more
INFORMACJA
Azbest
 Gmina Kartuzy, w ramach założeń Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na lata 2012-2032 aplikowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Gdańsku o przyznanie dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających...
Read more
Page 1 of 2 12
Wielkość czcionki
Tryb wysokiego kontrastu