Gmina Kartuzy - Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
(58) 694 52 44 / 46
odpady@poczta.kartuzy.pl

Blog 2 column All Masonry

Home » » Blog 2 column All Masonry

Zmiany w systemie gospodarki odpadami
Ogłoszenia, Uncategorized
Od 01.08.2020 roku, na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w Kartuzach o zmianie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Kartuzy oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów...
Read more
Informacja PPIS w Kartuzach dot. prawidłowego postępowania z zużytymi środkami ochrony osobistej stosowanymi w czasie pandemii
Ogłoszenia, Uncategorized
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, w związku z pismem Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 21.05.2020r. oraz kierowanymi do Głównego Inspektora Sanitarnego wystąpieniami, w których podnoszony jest problem zanieczyszczania przestrzeni miejskich i...
Read more
Zbiórka Odpadów Wielkogabarytowych
Ogłoszenia
Szanowni Państwo,        na pewno zauważyliście stosy  odpadów  wielkogabarytowych  porzuconych na chodnikach przed posesjami w mieście Kartuzy. To pokłosie ostatniej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jaka miała miejsce w ubiegłym...
Read more
Komunikat dla mieszkańców, którzy do tej pory nie złożyli nowej deklaracji za śmieci.
Ogłoszenia
W związku ze zmianą metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami od osobyi brakiem możliwości wyboru nieselektywnego zbierania odpadów, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy byli zobowiązani do złożenia nowej deklaracji za śmieci do Urzędu...
Read more
Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Kartuzy od 01.02.2020r.
Ogłoszenia
Wprowadzono obowiązek segregacji dla wszystkich mieszkańców. W regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Kartuzy wprowadzono kryteria selektywnej zbiórki odpadów.
Read more
Wielkość czcionki
Tryb wysokiego kontrastu