Drodzy Mieszkańcy,
Urząd Miejski w Kartuzach rozpoczyna wdrażanie systemu identyfikacji odbioru odpadów komunalnych za pomocą kodów kreskowych na pojemniki oraz kart dostępu do PSZOK. Zmiany dotyczą wszystkich nieruchomości zamieszkałych. Usprawni to system gospodarki odpadami oraz pozwoli na monitorowanie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy.

Do mieszkańców gminy Kartuzy dostarczane są „pakiety”  złożone z:

  • karty dostępu do PSZOK;
  • naklejki wraz z kodami kreskowymi, zawierającymi indywidualny numer deklaracji,
    do przyklejenia na pojemniki w odpowiednich kolorach: ZMIESZANE, PAPIER, SZKŁO, TWORZYWA SZTUCZNE oraz BIO i POPIÓŁ;
  • zapasowe naklejki z kodem kreskowym;
  • ulotka informacyjna.

„PAKIETY” dostarczają do mieszkańców pracownicy firm wywozowych, odbierający odpady z danego terenu tj.  firma ELWOZ ECO i PHU SANIKO Andrzej Koszałka. Osoba odbierająca potwierdza dostarczenie „pakietu” podpisem.

CO NALEŻY ZROBIĆ Z NAKLEJKAMI?
 

OBOWIĄZKOWO NALEŻY PRZYKLEIĆ NAKLEJKI NA POJEMNIKI

Dla każdej deklaracji dotyczącej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej przekazujemy pakiet naklejek do naklejenia na pojemniki na odpady. Naklejki określają rodzaj odbieranego odpadu np. zmieszane, szkło, papier, odpady wielomateriałowe oraz BIO i popiół. Zatem ilość przekazanych Państwu naklejek z kodem kreskowym jest zależna od ilości zadeklarowanych frakcji odpadów (zmieszane, szkło, papier, odpady wielomateriałowe oraz BIO i popiół jeśli zadeklarowano).

Naklejki należy nakleić w widocznym miejscu, na frontach pojemników w odpowiednich kolorach, w ich górnej części, stosownie do gromadzonej frakcji. Kod na pojemnik należy nakleić tylko raz i wymieniać tylko w przypadku jego zniszczenia.

Do pakietu dołączono zapasowe naklejki kodów kreskowych, które można wykorzystać w przypadku zniszczenia. Każdy z otrzymanych zapasowych kodów można naklejać na dowolny rodzaj pojemnika.

KOD JEST TYLKO TWÓJ – NIE ODDAWAJ I NIE POŻYCZAJ NAKLEJEK

Kody kreskowe są indywidualne, przypisane do konkretnej deklaracji. Nie wolno ich pożyczać ani przekazywać innym osobom. Odebrane odpady, po odczytaniu kodu zostaną przypisane właścicielowi etykiety umieszczonej na pojemniku.

Obowiązek przygotowania odpadów do odbioru przy użyciu naklejek na odpady wynika z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kartuzy (Uchwała Rady Miejskiej w Kartuzach nr. L/477/2021 z dnia 24.11.2021 r. § 9 ust. 7) oraz Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Uchwała Rady Miejskiej w Kartuzach nr. L/476/2021 z dnia 24.11.2021 r.).

DO CZEGO SŁUŻY KARTA PSZOK?

Karta umożliwia właścicielowi nieruchomości oraz właścicielowi lokalu mieszkalnego korzystanie z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Kartuzy, w celu przekazania do zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomości zamieszkałej.

karta

DLA KOGO KARTA?

Kartę PSZOK otrzymuje właściciel nieruchomości zamieszkałej, który posiada aktywną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DO CZEGO SŁUŻY?

Karta służy do prowadzenia ewidencji i rozliczeń przekazywanych odpadów z nieruchomości zamieszkałej.

OD KIEDY?

Od 1 października 2024 r. brak karty uniemożliwi oddanie odpadów komunalnych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów.

CZY JEST BEZPŁATNA?

Karta PSZOK jest wydawana bezpłatnie. W przypadku zagubienia karty dostępu do PSZOK, po zgłoszeniu tego faktu do Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach, właścicielowi nieruchomości zostanie wydana nowa karta. Koszt wydania nowej karty dostępu do PSZOK ustala się na 20,00 zł. Opłatę za wydanie nowej karty należy uiścić na konto o numerze: 59 1020 1811 2335 0000 0114 5280. Nowa karta zostanie wydana po okazaniu przez właściciela nieruchomości potwierdzenia wykonania opłaty

Regulamin gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kartuzach (PSZOK) określa ZARZĄDZENIE NR 41/2024 BURMISTRZA KARTUZ z dnia 04 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany regulaminu gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kartuzach (PSZOK), dostępny na stronie internetowej: https://www.bip.kartuzy.pl/a,19920,zarzadzenie-nr-412024-w-sprawie-zmiany-regulaminu-gminnego-punktu-selektywnej-zbiorki-odpadow-komuna.html

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt pod numerem telefonu:
(58) 694-52-44/46, bądź osobiście w pok. 320 Urzędu Miejskiego w Kartuzach –
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska.

Written by Mateusz Gorlikowski