Gmina Kartuzy - Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
(58) 694 52 44 / 46
odpady@poczta.kartuzy.pl

Azbest

Home » » Azbest

PODSUMOWANIE GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU NA LATA 2012-2032

Gmina Kartuzy, w ramach założeń Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na lata 2012-2032 aplikowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku o przyznanie dotacji na usunięcie odpadów zawierających azbest, na lata 2021-2022. Całkowity koszt kwalifikowany zadania wyniósł 102.042,00 zł. Gmina Kartuzy uzyskała dotację w wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych do ww. zadania z konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i…

Read more

Burmistrz Kartuz ogłasza nabór wniosków na dofinasowanie do wymiany azbestu.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) przedsiębiorcy,

d) osoby prawne,

e) jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Co podlega dofinansowaniu

– demontaż, transport i utylizacja wyrobu azbestowego,

Skip to content