Gmina Kartuzy - Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
(58) 694 52 44 / 46

Azbest

Home » » Azbest

Usuwanie azbestu w 2024 roku

Burmistrz Kartuz ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany azbestu na rok 2024. Nabór potrwa od 11 marca do 11 kwietnia.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne,
  •  wspólnoty mieszkaniowe,
  • przedsiębiorcy,
  • osoby prawne,
  • jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dofinansowaniu podlega:

  • demontaż, transport i utylizacja wyrobu azbestowego,
  •  transport i utylizacja wyrobu azbestowego.

Warunki…

Read more

PODSUMOWANIE GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU NA LATA 2012-2032

Gmina Kartuzy, w ramach założeń Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na lata 2012-2032 aplikowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku o przyznanie dotacji na usunięcie odpadów zawierających azbest, na lata 2021-2022. Całkowity koszt kwalifikowany zadania wyniósł 102.042,00 zł. Gmina Kartuzy uzyskała dotację w wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych do ww. zadania z konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i…

Read more
Skip to content