20 października, 2022 Azbest Brak komentarzy

Gmina Kartuzy, w ramach założeń Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na lata 2012-2032 aplikowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku o przyznanie dotacji na usunięcie odpadów zawierających azbest, na lata 2021-2022. Całkowity koszt kwalifikowany zadania wyniósł 102.042,00 zł. Gmina Kartuzy uzyskała dotację w wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych do ww. zadania z konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”. Konkurs został ogłoszony w oparciu o Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Dofinansowaniem objęło 79 nieruchomości. W latach objętych zadaniem usunięto ok. 255,70 Mg wyrobów zawierających azbest z poszyć dachowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, letniskowych, gospodarczych i innych na terenie Gminy Kartuzy, które następnie przekazano do unieszkodliwienia. Powierzchnia,
z której usunięto wyroby azbestowe wyniosła ok. 15.981 m2.

Written by Mateusz Gorlikowski