Gmina Kartuzy - Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
(58) 694 52 44 / 46
odpady@poczta.kartuzy.pl

Mini blog full width

Home » » Mini blog full width

Wykaz podmiotów odbierających odpady pochodzenia rolniczego

Wykaz sporządzono zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku…

Read more

Konkurs z Nagrodami dla Członków ROD

Szczegóły konkursu w regulaminie do pobrania poniżej

ZWIĘKSZONA ULGA ZA KOMPOSTOWANIE

Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach uprzejmie informuje iż Rada Miejska w Kartuzach wprowadziła korektę do gminnego systemu gospodarowania odpadami. Zmiana dotyczy ulgi w stawce…

Read more

Styropian – co dalej?

Wielu z nas nie różnicuje styropianu i tworzywo to jest dla nich takie samo, niezależnie od jego przeznaczenia. Tymczasem od tego, zależą…

Read more

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W COROCZNYM KONKURSIE

 „PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2022” w kategorii „Zagroda” lub „Wieś”.

Burmistrz Kartuz zaprasza wszystkich
właścicieli zagród rolniczych (będących miejscem zamieszkania oraz…

Read more

Burmistrz Kartuz ogłasza nabór wniosków na dofinasowanie do wymiany azbestu.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

Skip to content