ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W COROCZNYM KONKURSIE

„PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2024” w kategorii „Zagroda” lub „Wieś”.

Burmistrz Kartuz zaprasza wszystkich
właścicieli zagród rolniczych (będących miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny) oraz Sołtysów wsi do udziału w konkursie „Piękna wieś Pomorska 2024”.

            Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kartę zgłoszenia (odpowiednio Sołtys dla wsi, rolnik dla zagrody) oraz załączyć opis na przygotowanym i pobranym formularzu zgłaszanej przez siebie zagrody lub wsi oraz fotografie potwierdzające fakty przedstawione w ww. opisie.

Załączenie do zgłoszenia opisu wraz z fotografiami zagrody/wsi jest obowiązkowe. Zgłoszenia niezawierające wspomnianych załączników, w oparciu o wyszczególnione w Regulaminie kryteria, nie będą uwzględniane.

W przypadku rolników i wsi biorących udział w konkursie w roku poprzednim należy w opisie wyraźnie uwzględnić zmiany, jakich dokonano od tamtego czasu.

Nabór zgłoszeń trwa do 30 kwietnia 2024 r. Zgłoszenia należy składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kartuzach, za pośrednictwem poczty lub platformy E-PUAP. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie – nie będą uwzględniane.

Wszelkie pytania proszę kierować do pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, pod numerem telefonu 58 694 52 50.

Więcej informacji o konkursie na stronie w linku poniżej

Konkurs piękności dla wsi na Pomorzu. Która w tym roku zajmie pierwsze miejsce?

PLIKI:

Written by Mateusz Gorlikowski