INFORMACJA

 Gmina Kartuzy, w ramach założeń Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na lata 2012-2032 aplikowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Gdańsku o przyznanie dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest na lata 2019-2020. Całkowity koszt kwalifikowany zadania wyniósł 92.651,00 zł. Gmina Kartuzy uzyskała dotację w wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych ...
Read more
Wielkość czcionki
Tryb wysokiego kontrastu