Burmistrz Kartuz ogłasza nabór wniosków na dofinasowanie do wymiany azbestu. Kto może się ubiegać o dofinansowanie a) osoby fizyczne, b) wspólnoty mieszkaniowe, c) przedsiębiorcy, d) osoby prawne, e) jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Co podlega dofinansowaniu – demontaż, transport i utylizacja wyrobu azbestowego, – transport i utylizacja wyrobu azbestowego. Warunki dofinansowania – dofinansowanie wynosi 100% ...
Read more
Skip to content