W związku z obchodami Światowego Dnia Recyklingu dnia 18 marca, Burmistrz Kartuz zaprasza mieszkańców Gminy Kartuzy do udziału w akcji pn.: „Kwiaty za odpady”. Wydarzenie ma na celu zwiększenie uwagi na temat ważności recyklingu dla ochrony środowiska naturalnego. Będzie też okazją do promocji gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kartuzach przy ul. Sędzickiego 40.

W ramach akcji prosimy o przywiezienie do Pszoku w Kartuzach odpadów w postaci makulatury o wadze co najmniej 2 kg lub stare sprzęty elektryczne lub elektroniczne – tzw. „elektrośmieci” o wadze co najmniej 2 kg lub baterie o wadze co najmniej 1 kg, a w zamian otrzymacie Państwo kwiatki – Bratki wiosenne w doniczce 10 szt. do ukwiecenia balkonów czy rabatek.

Akcja ma być zachętą dla mieszkańców do odwiedzenia PSZOKU w celu skutecznego pozbycia się odpadów – zobaczcie jakie to proste!

Czy wiecie, że:

 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w skrócie Pszok, to takie miejsce, gdzie można dostarczyć odpady problemowe, takie jak zużyte opony, wielkogabaryty, odpady po remontowe, leki, igły i strzykawki, papier, szkło, tworzywa sztuczne, popiół, odpady zielone, elektrośmieci i inne niebezpieczne.
 • Elektrośmieci nie należy umieszczać w pojemnikach na metal i tworzywa sztuczne, ponieważ zawarte w nich substancje są niezwykle szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt, a poza tym w destrukcyjny sposób wpływają na środowisko naturalne. Elektroodpady wypełnione są niebezpiecznymi materiałami, do których zalicza się rtęć, freon, azbest, związki bromu czy kadm. Tego typu odpady bezwzględnie trzeba oddać na PSZOK.
 • Wszystkie odpady z Pszoku w pierwszej kolejności przekazywane są do recyklingu, tj. procesu przetwarzania odpadów na nowe produkty, zamiast pozostawiania ich na składowiskach czy spalania.
 • W Pszoku w Kartuzach działa punkt ponowne użycie, gdzie można zostawić rzeczy, które mogą się jeszcze komuś przydać. W ten sposób dajemy drugie życie odpadom. Przyjmujemy używane książki, czystą i niezniszczoną odzież i tekstylia, meble, dywany, lustra, sprawny sprzęt elektryczny i elektroniczny, zabawki, ceramikę i porcelanę, kasety, płyt winylowe i CD itp. Dawanie odpadom drugiego życia to najważniejsza forma recyklingu odpadów!
 • Dzięki recyklingowi można oszczędzić zasoby naturalne, chronić środowisko i stworzyć lepsze warunki dla przyszłych pokoleń.
 • Dzięki zmianie naszych codziennych nawyków  możemy  przyczynić się do ochrony naszej planety.

   A więc: Drogi Mieszkańcu Gminy Kartuzy przyjdź/przyjedź w dniu 16 marca 2024 roku w godzinach od 9:00 – 14:00 do PSZOKu w Kartuzach przy ul. Sędzickego 40 i oddaj odpady za kwiatki!

Kwiaty przeznaczone będą wyłącznie dla mieszkańców Gminy Kartuzy. Ilość kwiatów jest ograniczona.

Regulamin akcji wymiany odpadów na kwiaty organizowanej w dniu 16.03.2024 r.

 1. Regulamin określa zasady prowadzenia akcji ekologicznej dotyczącej wymiany odpadów makulatury o wadze co najmniej 2 kg lub starych sprzętów elektrycznych lub  elektronicznych – tzw. „elektrośmieci” o wadze co najmniej 2 kg lub baterii o wadze co najmniej 1 kg, na kwiaty, której celem jest propagowanie recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz promocja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kartuzach.
 2. Organizatorem akcji Urząd Miejski w Kartuzach, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Akcja organizowana jest w dniu 16.03.2024 r. w godzinach od 9:00 – 14:00  w gminnym PSZOKu przy ul. Sędzickego 40 w Kartuzach.
 4. Uprawnionymi do otrzymania kwiatów – wiosennych bratków w doniczce 10 szt. są mieszkańcy Gminy Kartuzy, którzy w wyznaczonym terminie i miejscu dostarczą odpady, co najmniej w ilościach wskazanych w pkt. 5.
 5. Za każde:
 6. 2kg odpadów lub 1 kg baterii  – 10 szt. kwiatków
 7. Od 2 kg do 4 kg  – 20 szt. kwiatków
 8. Ponad 4 kg – 30 szt. kwiatków
 9. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie 30 szt. kwiatków (bez względu na ilość oddanych odpadów ponad 4 kg).
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany gatunku kwiatów wydawanych podczas akcji.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia niekompletnych elektroodpadów lub brudnej makulatury.
 12. Udział w akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
Written by Mateusz Gorlikowski