W związku ze zmianą metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami od osobyi brakiem możliwości wyboru nieselektywnego zbierania odpadów, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy byli zobowiązani do złożenia nowej deklaracji za śmieci do Urzędu Miejskiego w Kartuzach do dnia 10 marca 2020 r. Od 1 lutego 2020 roku mieszkańcy gminy Kartuzy płacą za śmieci 19 ...
Read more
Wielkość czcionki
Tryb wysokiego kontrastu