Wprowadzono obowiązek segregacji dla wszystkich mieszkańców. W regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Kartuzy wprowadzono kryteria selektywnej zbiórki odpadów.
Read more
Wielkość czcionki
Tryb wysokiego kontrastu