Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach uprzejmie informuje iż Rada Miejska w Kartuzach wprowadziła korektę do gminnego systemu gospodarowania odpadami. Zmiana dotyczy ulgi w stawce za odpady, która przysługuje właścicielom nieruchomości posiadającym zgłoszone na druku deklaracji własne kompostowniki. Od lipca 2022 roku zwiększono miesięczną ulgę w stawce za odpady z 1 zł do 2 zł za osobę.

Należy pamiętać, iż korzystający ze zwolnienia z tytułu kompostowania, właściciel nieruchomości nie może wystawiać bioodpadów.

Written by Mateusz Gorlikowski