12 października, 2022 Ogłoszenia Brak komentarzy

Na podstawie wprowadzonych zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Kartuzy od stycznia 2022 roku obowiązują nowe zasady w zakresie odbioru odpadów popiołu sprzed posesji.

Mieszkańcy, którzy wytwarzają popiół z palenia drewna i węgla, mają obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt do Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach. W przeciwnym razie, usługa nie będzie wykonywana. Nie wszyscy mieszkańcy wytwarzają popiół, więc śmieciarka podjeżdża po odpady tylko do tych punktów adresowych, których właściciele zadeklarowali ich posiadanie.

O zaistniałej zmianie i konieczności zgłoszenia posiadania pojemnika na popiół Urząd informował Państwa pisemnie w zawiadomieniach o ustalonej stawce opłaty za odpady dostarczanych pocztą i przez gońców na początku roku razem z wymiarem podatkowym.

Właścicieli nieruchomości, którym firma wywozowa nie odebrała odpadów popiołu w tym tygodniu, powiadamia się,  o możliwości ich wystawienia przed posesją, dnia 18.10. 2022 r. Tego dnia firma wywozowa podejmie próbę odbioru odpadów popiołu od Państwa.      

Written by Mateusz Gorlikowski