ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W COROCZNYM KONKURSIE

„PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2023” w kategorii „Zagroda” lub „Wieś”.

Burmistrz Kartuz zaprasza wszystkich
właścicieli zagród rolniczych (będących miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny) oraz Sołtysów wsi do udziału w konkursie „Piękna wieś Pomorska 2023”.

            Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kartę zgłoszenia (odpowiednio Sołtys dla wsi, rolnik dla zagrody) oraz zrobić fotografie oraz opis zgłaszanej przez siebie zagrody lub wsi na maksymalnie 1 stronę A4, uwzględniający kryteria wyszczególnione w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu (dla wsi) lub załącznika nr 4 (dla zagrody).

Written by Mateusz Gorlikowski