23 marca, 2021 Ogłoszenia Brak komentarzy

W ramach projektu pn. Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kartuzy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy właścicieli, zarządców budynków wielolokalowych (zabudowy zbiorowej powyżej 4 lokali) i Wspólnot Mieszkaniowych położonych na terenie Gminy do odbioru tablic edukacyjnych w tematyce prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Tablice należy umieszczać na zewnątrz wiat śmietnikowych w zabudowie zbiorowej. Wymiary tablic 99,5×73 cm.
 Po odbiór tablic należy umawiać się telefonicznie z Edytą Zientarską – Kierownikiem Wydziału Gospodarki Odpadami
i Ochrony Środowiska, pod numerem 58 694-52-36 bądź drogą elektroniczną na adres: e.zientarska@poczta.kartuzy.pl.
 Tablice rozdawać będziemy do wyczerpania zapasów, więc umów się już dziś!
 W następnym etapie, przy wiatach, planujemy szkolenia z segregacji odpadów.

Written by Michał Formela