20 października, 2022 Edukacja Ekologiczna Brak komentarzy

Gmina Kartuzy, w ramach projektu pn. Poprawa jakości selektywnej zbiórki odpadów BIO u źródła, aplikowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – dla Ludzi i Środowiska (wfos.gdansk.pl) o przyznanie dotacji na realizację wspomnianego zadania, w ramach konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2022).

Koszt kwalifikowany zadania: 6.427,50 zł.

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: dotacja 5.000 zł.

Opis projektu

W dniu 24 września 2022 r. w godzinach od 9.00-14.00 na terenie Kartuskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zorganizowano warsztaty praktyczne. Każdy
z uczestników otrzymał komplet worków kompostowalnych oraz naklejki na pojemnik bio. Informacja o warsztatach została zamieszczona w lokalnych mediach oraz na, opracowanych
w tym celu plakatach, które rozwieszono w wybranych miejscach ogólnodostępnych
i publicznych na terenie miasta. Podczas warsztatów, uczestników zachęcano do założenia przydomowego kompostownika, pokazując jednocześnie korzyści płynące z procesu kompostowania, w oparciu o zakupioną, w ramach projektu, tablicę magnetyczną.

W ramach projektu:

– przeprowadzono 5 godzin warsztatów,

– przeszkolono 100 uczestników warsztatów,

– przekazano uczestnikom 100 szt. naklejek na pojemnik bio,

– przekazano uczestnikom warsztatów 110 kompletów worków kompostowalnych

– opracowano i wydrukowano 5 plakatów informujących o warsztatach,

– zakupiono 1 tablicę magnetyczną,

– opublikowano 2 artykuły informujące o warsztatach wraz z częścią edukacyjną,

Uczestnicy warsztatów otrzymali informacje na temat tego, co można kompostować tak, aby kompost był wartościowy i dlaczego nie wszystko, co biodegradowalne nadaje się do kompostowania. Poruszona została również kwestia samego procesu kompostowania jako istotnego elementu gospodarki o obiegu zamkniętym, która stanowi kluczowy element unijnej strategii zapobiegania powstawaniu nadmiernej ilości odpadów koniecznych do zagospodarowania. Na warsztatach uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego należy prawidłowo segregować, jak ważną rolę odgrywa sama frakcja odpadów bio w całym systemie gospodarowania odpadami, dlaczego warto kompostować, do czego przydaje się kompost i jak należy go skutecznie wykorzystać oraz jak kompostowanie przekłada się na ochronę planety.

Written by Mateusz Gorlikowski