6 października, 2020 Azbest Brak komentarzy

 Gmina Kartuzy, w ramach założeń Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na lata 2012-2032 aplikowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku o przyznanie dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest na lata 2019-2020. Całkowity koszt kwalifikowany zadania wyniósł 92.651,00 zł. Gmina Kartuzy uzyskała dotację w wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych do ww. zadania z konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”. Konkurs został ogłoszony zgodnie z Programem Priorytetowym SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej; Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest
. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiła do 50% kosztów kwalifikowanych, pozostała kwota dotacji pochodziła
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowaniem objęło 85 nieruchomości. W latach 2019-2020 usunięto
ok. 195 Mg wyrobów zawierających azbest z poszyć dachowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, letniskowych, gospodarczych i innych na terenie Gminy Kartuzy, które następnie przekazano do utylizacji. Powierzchnia, z której usunięto wyroby azbestowe wyniosła ok. 12.000 m2.

                                                           Burmistrz Kartuz

                                                           Mieczysław Grzegorz Gołuński

Written by Michał Formela