Gmina Kartuzy - Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
(58) 694 52 44 / 46
odpady@poczta.kartuzy.pl

Blog full width

Home » » Blog full width

STAWKA OPŁATY ZA ODPADY BEZ ZMIAN
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku nie zmieniła się.
W SOBOTĘ 23.12.2023 r. PSZOK W KARTUZACH BĘDZIE NIECZYNNY
Uprzejmie informujemy że dnia 23.12.2023 r., PSZOK w Kartuzach będzie nieczynny. Przepraszamy za niedogodności.
UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW Z ROLNICTWA 2023 r.
Od 3 lipca 2023 r. rusza nabór do udziału w konkursie na unieszkodliwienie folii rolniczej.
PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2023
Zapraszamy do udziału w konkursie "PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2023"
PSZOK W Kiełpinie będzie krócej otwarty w Wigilię oraz Sylwestra
Uprzejmie informujemy iż dniu Wigilii Świąt Bożego Narodzenia oraz Sylwestra PSZOK w Kiełpinie będzie czynny do godziny 12. Przepraszamy za utrudnienia i życzymy Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku!
24.12.2022 r. PSZOK BĘDZIE NIECZYNNY
W dniu Wigilii Świąt Bożego Narodzenia (sobota) PSZOK w Kartuzach będzie nieczynny. Przepraszamy za utrudnienia i życzymy Wesołych Świąt!
ZERO WASTE
Podajemy kilka przydatnych wskazówek jak produkować mniej odpadów w życiu codziennym, tym samym dbać o nasze wspólne dobro – Naszą Planetę.
18.11.2022 PSZOK BĘDZIE KRÓCEJ OTWARTY
Uprzejmie informujemy że dnia 18.11.2022 r., PSZOK w Kartuzach będzie czynny do godziny 15.00 ze względu na prace wewnętrzne. Przepraszamy za niedogodności.
PODSUMOWANIE GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU NA LATA 2012-2032
Gmina Kartuzy, w ramach założeń Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na lata 2012-2032 aplikowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przyznanie dotacji na usunięcie odpadów zawierających azbest.
Informacja dla mieszkańców, którzy wytwarzają popiół z palenisk domowych
Na podstawie wprowadzonych zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Kartuzy od stycznia 2022 roku obowiązują nowe zasady w zakresie odbioru odpadów popiołu sprzed posesji.
Wykaz podmiotów odbierających odpady pochodzenia rolniczego
Wykaz sporządzono zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w oparciu o informacje przekazane Burmistrzowi Kartuz przez zbierających odpady...
Styropian – co dalej?
Gdzie należy wyrzucać styropian typu pojemniki, tacki i kubeczki? Gdzie wyrzucać styropian budowlany? Czy można je poddawać recyklingowi? Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.
      Nabór wniosków o dofinansowanie do usuwania azbestu – edycja 2024 r. więcej wkótce
Burmistrz Kartuz ogłasza nabór wniosków na dofinasowanie do wymiany azbestu. Kto może się ubiegać o dofinansowanie a) osoby fizyczne, b) wspólnoty mieszkaniowe, c) przedsiębiorcy, d) osoby prawne, e) jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Co...
Zmiany od 01.01.2022r.
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach uprzejmie informuje, że do najnowszych zmian, które obowiązują mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, od 01.01.2022 r. należą: selektywne zbieranie odpadów w postaci popiołu z...
Nowy PSZOK i miniPSZOKi
Szanowni  Państwo, mamy przyjemność poinformować, że od wtorku (02.02.2021 roku) działa nowy PSZOK w Kartuzach na ul. Sędzickiego 40 , czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (w miejscu po byłym targowisku zwierzęcym).  PSZOK został...
Skip to content