Gmina Kartuzy - Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
(58) 694 52 44 / 46
odpady@poczta.kartuzy.pl

Mini blog left

Home » » Mini blog left

Od 01.08.2020 roku, na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w Kartuzach o zmianie regulaminu utrzymania czystości i…

Read more

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, w związku z pismem Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia…

Read more

Szanowni Państwo,

       na pewno zauważyliście stosy  odpadów  wielkogabarytowych  porzuconych na chodnikach przed posesjami…

Read more

W związku ze zmianą metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami od osoby
i brakiem możliwości wyboru nieselektywnego zbierania…

Read more

Wprowadzono obowiązek segregacji dla wszystkich mieszkańców. W regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Kartuzy wprowadzono kryteria selektywnej zbiórki…

Read more
Wielkość czcionki
Tryb wysokiego kontrastu